WPŁACAM

Dla Ciebie

Integracja, czyli jednakowe szanse rozwoju wszystkich osób niezależnie od ich sprawności to marzenie, które od lat pomagamy zrealizować naszymi działaniami. Poznaj przyjazną przestrzeń w sieci, w której wymienisz poglądy, poszerzysz swoją wiedzę i otrzymasz niezbędne wsparcie w życiu prywatnym i zawodowym.

INFORMACJA

Okładki magazynów Integracja, najwyraźniej widoczna okładka nr 5

Magazyn Integracja

Magazyn „Integracja” jest największą tego typu bezpłatną publikacją w kraju.

Lototyp niepelnosprawni.p w napis wpleciona linia, która układa się w trzech jeźdźców na wózkach

niepelnosprawni.pl

Największy i najbardziej popularny serwis w Polsce poruszający tematykę niepełnosprawności.

5 logotypów na czarnym tle facebook, X, instagram,youtube,linkedin

Media społecznościowe

Działamy aktywnie również w mediach społecznościowych.

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA

sprawniwpracy.pl

Największy w Polsce portal rekrutacyjny dla osób z niepełnosprawnością. Można w nim znaleźć oferty pracy, praktyk i staży.

Centra Integracji

Centra Integracja oprócz aktywizacji zawodowej pełnią też ważną funkcję informacyjną.

Znak pargrafu

Wsparcie prawne

W gąszczu i zawiłościach przepisów prawa i jego interpretacji doskonale zorientowani są eksperci w Centrach Integracji: prawnicy, doradcy zawodowi i socjalni. 

WYDARZENIA I KONKURSY

Laur Dostępności

W konkursie nagradzane są obiekty, które dzięki wprowadzonym modernizacjom stały się bardziej dostępne dla seniorów, rodzin z małymi dziećmi i osób z niepełnosprawnościami.

Medal Przyjaciel Integracji

Medal Przyjaciel Integracji przyznawany jest od 1997 r. i wręczany podczas Wielkiej Gali Integracji w Warszawie. Powstał w celu promowania cennych inicjatyw i działań na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością w Polsce.

Człowiek bez barier

Konkurs „Człowiek bez barier” jest organizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji od 2003 r. wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością.

KAMPANIE SPOŁECZNE

Więcej nas łączy, niż dzieli…

Kampania „Więcej nas łączy, niż dzieli…” podsumowuje dwudziestolecie działań Integracji na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością.

Nie chcę być strażakiem

„Nie chcę być strażakiem” to hasło kampanii, którą fundacja Integracja wspiera aktywność zawodową osób z niepełnosprawnością i promuje prowadzony przez siebie portal rekrutacyjny: sprawniwpracy.pl

Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?

Kampania ma na celu zmianę postaw pełnosprawnych kierowców parkujących na miejscach przeznaczonych dla pojazdów osób z niepełnosprawnością.

PUBLIKACJE

KULTURA DOSTĘPNOŚCI

Dowiesz się, jak w prosty sposób możesz nawiązać życzliwą komunikację z tymi, którzy mają szczególne potrzeby.

Poradnik

Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością

Ilustrowana broszura pełna porad jak nie popełnić gafy wobec osoby z niepełnosprawnością.

Poradnik

PORADNIK DLA INSTYTUCJI PUBLICZNYCH

Informator jak korzystać z niskooprocentowanych pożyczek z Funduszu Dostępności Banku Gospodarstwa Krajowego.

Poradnik