WPŁACAM

Wsparcie prawne

Warto przyjść lub zadzwonić do jednego z Centrów Integracja (w Warszawie, Gdyni i Zielonej Górze) i przekonać się, że doświadczeni i wykwalifikowani specjaliści, doradcy, eksperci rynku pracy i prawnicy Integracji pomogą rozwiązać problemy dotyczące spraw prawnych i socjalnych oraz rynku pracy. Wyjaśnią zawiłości prawne, udzielą porad i rozwieją wiele wątpliwości.

Prawnicy Integracji specjalizują się w przepisach dotyczących sytuacji osób z niepełnosprawnością , wiedzą wszystko na temat ulg, świadczeń, rent oraz przepisów z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności bądź niezdolności do pracy. Świadczą bezpłatną pomoc osobiście, telefonicznie lub online. Warto umówić się na konsultacje!

Pomoc bezpośrednia

Centrum Integracja w Warszawie
ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa
tel: 22 831 85 82, 505 602 517,
e-mail: warszawa@integracja.org

Centrum Integracja w Gdyni
ul. Traugutta 2, 81-388 Gdynia
tel: 505 606 776
e-mail: gdynia@integracja.org

Centrum Integracja w Zielonej Górze
ul. Kościelna 2, 65-064 Zielona Góra
tel: 570 066 206
e-mail: zielonagora@integracja.org

Pomoc przez Niepelnosprawni.pl

Polecamy też korzystanie z informacji na portalu Niepelnosprawni.pl, w zakładce Prawo Prawo – niepelnosprawni.pl.

Zainteresowani znajdą tu bieżące aktualności, porady prawne ekspertów (ułożone według kategorii), artykuły o tematyce prawnej oraz najważniejsze akty prawne dotyczące osób z niepełnosprawnością, w tym zbiorze są: Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity) – niepelnosprawni.pl, Prawo europejskie dotyczące osób z niepełnosprawnością podróżujących drogą lotniczą – niepelnosprawni.pl, Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych – niepelnosprawni.pl, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – niepelnosprawni.pl, Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – niepelnosprawni.pl.

Jest tu też możliwość zapytania doradcy przez formularz – należy opisać swój problem/zadać pytanie i podać dane do kontaktu Zapytaj doradcę – niepelnosprawni.pl.

Kontakt jest indywidualny, poufny, a odpowiedź przyjdzie tylko do nadawcy.

Z Integracją od lat współpracują, prowadząc także własne kancelarie, m.in.:

  • dr Michał Urban, radca prawny zajmujący się od kilkunastu lat tematyką niepełnosprawności w różnych obszarach życia. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. W 2012 ukończył z wyróżnieniem podyplomowe studia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, uzyskując tytuł Menedżer HR. Od 2006 r. merytorycznie związany z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem lub wykluczonymi, w szczególności z pracą z osobami z niepełnosprawnością. Prowadzi kancelarię radcowską specjalizującą się m.in. w prawie danych osobowych, prawie pracy i prawie rodzinnym. Szczególnym zainteresowaniem darzy prawo dotyczące osób z niepełnosprawnościami, prawo rentowe, orzecznictwo o niepełnosprawności, prawo pomocy społecznej oraz prawo antydyskryminacyjne. Od wielu lat współpracuje z Centrum Integracja w Gdyni, a także z działem „Zapytaj doradcę” na portalu Niepelnosprawni.pl. Na co dzień współpracuje z kilkunastoma organizacjami pozarządowymi zajmującymi się osobami z niepełnosprawnością. Więcej: www.urbanlegal.pl, tel. do biura: 692 841 909.
  • Grzegorz Jaroszczyk, adwokat, jest absolwentem studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2006 roku jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, gdzie odbył aplikację adwokacką. W 2010 roku uzyskał wpis na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Specjalizuje się w prawie cywilnym, karnym i pracy. Ponadto prowadzi poradnictwo z prawa organizacji pozarządowych oraz prawa osób niepełnosprawnych.
    Grzegorz Jaroszczyk prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką, współpracuje z wieloma warszawskimi organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami, którym udziela porad prawnych zarówno z prawa cywilnego, rodzinnego, karnego jak i prawa pracy oraz prawa organizacji pozarządowych. Więcej: AdwokatJaroszczyk.pl