WPŁACAM

Logo Integracja
2021-04-01
PFRON logo

Zapytaj doradcę III 01.04.2021 – 31.03.2024

Zapytaj doradcę III

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

– nazwa projektu „Zapytaj doradcę III”

– Dofinansowanie 1 790 468,69 zł

– Całkowita wartość 1 880 480,00 zł

Opis zadania:

Podstawowym celem planowanych działań jest zwiększenie dostępu do bezpłatnego poradnictwa osobom w szczególnej sytuacji – osobom z niepełnosprawnościami i osobom działającym w imieniu osób niepełnosprawnych.

Cel ten będzie realizowany poprzez udostępnienie na portalu niepełnosprawni.pl, z którego korzystają adresaci projektu, możliwości zadawania pytań (z zakresu uprawnień i przywilejów socjalnych, edukacji, rehabilitacji, pomoc prawna w zakresie spraw rodzinnych, spadkowych, odszkodowawczych, zatrudnieniowych itp.) i uzyskiwania w krótkim terminie odpowiedzi na nie, a także umożliwienie kontaktu ze specjalistami (prawnicy) podczas dyżurów w terenowych placówkach (Gdynia, Warszawa, Zielona Góra). Chcesz zadać pytanie? – kliknij na „zapytaj doradcę”

Centra realizujące projekt: CI Gdynia, CI Warszawa, CI Zielona Góra.

Termin realizacji projektu: 01.04.2021 – 31.03.2024

Nasze inne projekty

Laur Dostępności

W konkursie nagradzane są obiekty, które dzięki wprowadzonym modernizacjom stały się bardziej dostępne dla seniorów, rodzin z małymi dziećmi i osób z niepełnosprawnościami.

Konkursy

Ogólnopolski Informator dla Osób Niepełnosprawnych II 1.04.2021 – 31.03.2024

PFRON

„Wspólny głos naszą siłą!” IX Kongres Osób z Niepełnosprawnościami

Jaka jest kondycja ruchu osób z niepełnosprawnościami w Polsce? Kogo w tej reprezentacji brakuje? Czy wszyscy są słuchani? Czy wszyscy mają na to równe szanse?

Konferencje