WPŁACAM

2023-04-12
PFRON logo

Niepełnosprawni – sprawni w pracy!

„DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

  • nazwa projektu „Niepełnosprawni – sprawni w pracy”
  • Dofinansowanie 1 693 583,36 zł
  • Całkowita wartość 1 873 182,00 zł

Opis zadania:

Celem projektu jest wejście osób z niepełnosprawnością (OzN) poprzez organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączenia OzN na rynek pracy. Aktywizacja zawodowa OzN nastąpi z wykorzystaniem portalu internetowego sprawniwpracy.com, który jest dostępny dla osób z różnymi dysfunkcjami, pełnego informacji o procesie rekrutacji, uprawnieniach i korzyściach z tytułu zatrudniania OzN.

Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku aktywności zawodowej posiadający orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym. Osoby niepełnosprawne z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności również mogą być uczestnikami projektu jednak ich całkowita liczba może stanowić nie więcej niż 20% ogółu beneficjentów. Beneficjentami Ostatecznymi projektu mogą być osoby, które w momencie przystąpienia do projektu nie są zatrudnione.

W ramach projektu uczestnikom projektu zapewniamy wsparcie w zakresie, m.in.:

  • doradztwa zawodowego
  • pośrednictwa pracy
  • poradnictwa psychologicznego
  • konsultacji specjalistycznych
  • spotkań aktywnego poszukiwania pracy
  • spotkań z pracodawcą

Poprzez realizację zadania zapewnimy niepełnosprawnym beneficjentom podniesienie umiejętności aktywnego i efektywnego poruszania się na rynku pracy, umożliwimy wzrost kompetencji zawodowych i interpersonalnych.

Centra realizujące projekt: CI Gdynia, CI Warszawa, CI Zielona Góra.

Termin realizacji projektu: 01.04.2021 – 31.03.2024

Nasze inne projekty

Płytka wyobraźnia

Kampania „Płytka wyobraźnia” to akcja społeczna mająca na celu ostrzeżenie młodych osób przed nierozważnymi i często tragicznymi w skutkach skokami do wody.

Kampanie społeczne

Twórczość osób z niepełnosprawnościami

Jeśli malujesz, rysujesz, rzeźbisz, zajmujesz się rękodziełem, lub masz inną ciekawą pasję – pochwal się nią!

Konkursy

Magazyn„Integracja” i portal niepelnosprawni.pl – dostęp do informacji kluczem do pokonywania barier w życiu prywatnym, zawodowym i społecznym 1.04.2023 – 31.03.2024

PFRON