WPŁACAM

Logo Integracja
2021-04-01
PFRON logo

Ogólnopolski Informator dla Osób Niepełnosprawnych II 1.04.2021 – 31.03.2024

Ogólnopolski Informator dla Osób Niepełnosprawnych II

1.04.2021 – 31.03.2024

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

– nazwa projektu „Ogólnopolski Informator dla Osób Niepełnosprawnych II”

– Dofinansowanie 2 318 766,47 zł

– Całkowita wartość 2 435 502,56 zł


Opis zadania:

Celem zadania jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie tej grupie osób dostępu do profesjonalnego poradnictwa i wsparcia psychologicznego, społeczno-prawnego oraz z zakresu przysługujących im uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej.
Projekt obejmuje szeroki zakres poradnictwa dla osób niepełnosprawnych (ON) i na rzecz osób niepełnosprawnych.

Projekt zapewnia poradnictwo:

  • prawno-socjalne w zakresie obowiązujących przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej;
  • indywidualne poradnictwo prawne;
  • poradnictwo psychologiczne

Działania informacyjno-poradnicze świadczone przez odpowiednio przygotowany i doświadczony personel pozwolą na zapobieganie marginalizacji społecznej uczestników projektu. Informacje dotyczące porad w systemie wsparcia, prawa pracy, ulg i uprawnień przyczynią się do wykorzystywania własnego potencjału w procesie rozwiązywania problemów życiowych.

Centra realizujące projekt: CI Gdynia, CI Warszawa, CI Zielona Góra.

Termin realizacji projektu: 01.04.2021 – 31.03.2024

Nasze inne projekty

Konferencja „Laboratorium Dostępności”

Konferencja odbyła się 25 czerwca 2019 r. w Akademii Sztuk Pięknych. Była poświęcona w całości tematowi projektowania uniwersalnego i dostępności architektonicznej

Konferencje

Laur Dostępności

W konkursie nagradzane są obiekty, które dzięki wprowadzonym modernizacjom stały się bardziej dostępne dla seniorów, rodzin z małymi dziećmi i osób z niepełnosprawnościami.

Konkursy

Wielka Gala Integracji

Wielka Gala Integracji to okazja do spotkania osób z różnymi formami niepełnosprawności z całego kraju, a także osób publicznych.

Wydarzenia