WPŁACAM

2024-03-06

Włącznik

Współczesne projektowanie musi uwzględniać potrzeby wszystkich użytkowników, włączając ich we wspólną, demokratyczną przestrzeń. WŁĄCZNIK 2.0 to wciąż jedyna w Polsce publikacja dla architektów, która wykracza poza określone prawem minima i krok po kroku przybliża projektowanie uniwersalne, ułatwiając spełnienie wymagań powszechnej dostępności.

Kamil Kowalski, doświadczony projektant i audytor dostępności architektonicznej, w 10 rozdziałach przeprowadza czytelnika przez proces projektowania dostępnego – od położenia obiektu i jego relacji z otoczeniem, przez tworzenie przyjaznych przestrzeni wspólnych, po szczegółowe parametry urządzeń ułatwiających poruszanie się różnych grup użytkowników, w tym osób z różnymi niepełno sprawnościami.

Włącznik 2.0 jest wynikiem syntezy wymagań określonych w normie ISO 21542, ADA Standards for Accessible Design i Polskich przepisów, określonych w ustawie Prawo budowlane.

Publikacja jest bezpłatna.

Pobierz WŁĄCZNIK 2.0

Nasze inne projekty

Więcej nas łączy, niż dzieli…

Kampania „Więcej nas łączy, niż dzieli…” podsumowuje dwudziestolecie działań Integracji na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością.

Kampanie społeczne

Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?

Kampania ma na celu zmianę postaw pełnosprawnych kierowców parkujących na miejscach przeznaczonych dla pojazdów osób z niepełnosprawnością.

Kampanie społeczne

Lider Dostępności

„Lider Dostępności” to konkurs architektoniczno-urbanistyczny, który od 2016 roku Integracja organizuje wspólnie z Towarzystwem Urbanistów Polskich.

Konkursy