WPŁACAM

2023-11-11

Forum Dostępności

Fundacja Integracja uczestniczyła w pierwszej edycji Forum Dostępności. Konferencja odbyła się w dniach 11-14 listopada 2023 w Poznaniu. Fundacja Integracja od strony formalnej była partnerem społecznym tego wydarzenia.

Debata poświęcona była projektowaniu uniwersalnemu, dostępności architektonicznej, wyzwaniom związanym ze zmianami prawnymi, społecznymi oraz kierunkom rozwoju projektowania architektury i produktów dostępnych dla wszystkich. Katarzyna Rzehak i Kamil Kowalski z Integracji Lab, jako wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie architektury dostępnej mieli swoje wystąpienia.

Katarzyna Rzehak, która w Fundacji Integracja zajmuje się projektowaniem uniwersalnym, audytami i certyfikacją produktów i usług pod kątem dostępności poprowadziła panel otwarcia „Trendy 2023/24”. Drugi jej panel, to „Uniwersalnie o designie. Jak projektować produkty dostępne?”

Kamil Kowalski – Dyrektor Integracja LAB oraz Działu Usług Eksperckich w Fundacji Integracja poprowadzi panel „Jak się nie zgubić, jak się odnaleźć? Projektowanie dobrej informacji” oraz „Czy uniwersalne projektowanie musi być BLEE?”

Nasze inne projekty

Lider Dostępności

„Lider Dostępności” to konkurs architektoniczno-urbanistyczny, który od 2016 roku Integracja organizuje wspólnie z Towarzystwem Urbanistów Polskich.

Konkursy

Ogólnopolski Informator dla Osób Niepełnosprawnych II 1.04.2021 – 31.03.2024

PFRON

Laur Dostępności

W konkursie nagradzane są obiekty, które dzięki wprowadzonym modernizacjom stały się bardziej dostępne dla seniorów, rodzin z małymi dziećmi i osób z niepełnosprawnościami.

Konkursy