WPŁACAM

Logo Integracja
2023-11-11

Forum Dostępności

Fundacja Integracja uczestniczyła w pierwszej edycji Forum Dostępności. Konferencja odbyła się w dniach 11-14 listopada 2023 w Poznaniu. Fundacja Integracja od strony formalnej była partnerem społecznym tego wydarzenia.

Debata poświęcona była projektowaniu uniwersalnemu, dostępności architektonicznej, wyzwaniom związanym ze zmianami prawnymi, społecznymi oraz kierunkom rozwoju projektowania architektury i produktów dostępnych dla wszystkich. Katarzyna Rzehak i Kamil Kowalski z Integracji Lab, jako wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie architektury dostępnej mieli swoje wystąpienia.

Katarzyna Rzehak, która w Fundacji Integracja zajmuje się projektowaniem uniwersalnym, audytami i certyfikacją produktów i usług pod kątem dostępności poprowadziła panel otwarcia „Trendy 2023/24”. Drugi jej panel, to „Uniwersalnie o designie. Jak projektować produkty dostępne?”

Kamil Kowalski – Dyrektor Integracja LAB oraz Działu Usług Eksperckich w Fundacji Integracja poprowadzi panel „Jak się nie zgubić, jak się odnaleźć? Projektowanie dobrej informacji” oraz „Czy uniwersalne projektowanie musi być BLEE?”

Nasze inne projekty

Zapytaj doradcę III 01.04.2021 – 31.03.2024

PFRON

Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?

Kampania ma na celu zmianę postaw pełnosprawnych kierowców parkujących na miejscach przeznaczonych dla pojazdów osób z niepełnosprawnością.

Kampanie społeczne

Wielka Gala Integracji

Wielka Gala Integracji to okazja do spotkania osób z różnymi formami niepełnosprawności z całego kraju, a także osób publicznych.

Wydarzenia