WPŁACAM

2023-01-02
PFRON logo

Polska bez barier 2023 1.01.2023 r. – 31.12. 2023 r.

POLSKA BEZ BARIER 2023 1.01. 2023 r. – 31.12.2023 r.

Flaga Polski i godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

– nazwa projektu „Polska Bez Barier 2023”

– Dofinansowanie 795 440,00 zł

– Całkowita wartość 935 811,77 zł

Opis zadania:

Termin realizacji projektu: od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Warunki rekrutacji do projektu: Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z różnymi niepełnosprawnościami, osoby z ich otoczenia, organizacje pozarządowe, uczelnie, jednostki samorządu terytorialnego, firmy, instytucje, architektów, urbanistów.

Działania realizowane w ramach projektu

Projekt zakłada organizację 3 wydarzeń:

  1. „Lider Dostępności” 8. edycja ogólnopolskiego konkursu architektoniczno-urbanistycznego, promującego projektowanie uniwersalne i najlepsze rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne (w tym dostępność samorządów i instytucji publicznych), uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnością. Konkurs zakończy się uroczystą Galą w Pałacu Prezydenckim z udziałem Pary Prezydenckiej, połączoną z transmisją online. Konkurs jest organizowany z okazji Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, we współpracy z Towarzystwem Urbanistów Polskich. Więcej o Konkursie w zakładce Lider Dostępności na stronie https://integracja.org/projekty/lider-dostepnosci/
  1. „Człowiek bez barier” (CBB) 21. edycja. Unikatowy konkurs, promujący aktywność, twórczość i osiągnięcia osób z niepełnosprawnością w różnych dziedzinach życia zawodowego i społecznego. To także okazja do przełamania funkcjonujących na temat tej grupy społecznej stereotypów. Aby uhonorować młodzież z niepełnosprawnością wyróżniającą się w działalności społecznej, w 21. edycji konkursu po raz drugi przyznane będzie wyróżnienie: Młody Człowiek bez barier (dla osób w przedziale wiekowym14-20 lat). Konkurs zakończy się uroczystą Galą w Zamku Królewskim w Warszawie z udziałem Małżonki Prezydenta RP, podczas której laureatom – wyjątkowym osobom z niepełnosprawnością – zostaną wręczone nagrody. Honorowym patronatem i z udziałem Małżonki Prezydenta RP. Uczestnikami Gali będą osoby z niepełnosprawnością, ich otoczenie, laureaci z ubiegłych lat (dotychczas nagrodzono ponad 120 osób), dziennikarze, przedstawiciele organizacji i instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością. Więcej o Konkursie „Człowiek bez barier” na stronie http://www.niepelnosprawni.pl/czlowiekbezbarier/
  1.  „Wielka Gala Integracji” (WGI) 28. edycja. Wyjątkowe i największe w Polsce wydarzenie o wymiarze kulturalnym i integracyjnym dla osób z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia, podsumowujące i prezentujące najważniejsze roczne działania na rzecz osób z niepełnosprawnością. WGI to jedno z najstarszych wydarzeń, skierowanych bezpośrednio do osób z niepełnosprawnością. WGI prowadzą znani prezenterzy. W programie Gali znajdą się m.in.: występy artystów z niepełnosprawnością, koncert popularnej gwiazdy, prezentacja filmów dotyczących m.in. istotnej roli osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym, przyznany będzie także Medal Przyjaciel Integracji dla osób i instytucji wyróżniających się w działaniu na rzecz osób z niepełnosprawnością. Pokazana będzie też twórczość osób z różnymi niepełnosprawnościami z całej Polski, która będzie napływała do Integracji przez cały rok. Prace beneficjentów zostaną zaprezentowane na specjalnym ekranie podczas Wielkiej Gali Integracji. Dodatkowo, wyróżnione prace zostaną zaprezentowane w postaci wystawy stacjonarnej. Pilotażowo wykonamy również pracę zbiorową związaną z tematyką wydarzenia, w którą zaangażujemy uczestników Gali, w tym osoby z niepełnosprawnością. Zostanie ona zaprezentowana na zakończenie Gali. Gala odbędzie się w Warszawie i będzie transmitowana na żywo na kanale YouTube Integracji oraz na portalu Niepelnosprawni.pl – największym portalu dla osób z niepełnosprawnością www.niepelnosprawni.pl. Więcej o WGI w zakładce https://integracja.org/projekty/wielka-gala-integracji/

Wszystkie planowane wydarzenia zostaną zrealizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi. Dodatkowo każde z wydarzeń od początku jest przygotowywane w formie hybrydowej, zapewniając udział uczestników w formie on-line, niezależnie od możliwości realizacji wydarzeń na żywo.

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:

Gala konkursu „Lider Dostępności” – maj 2023 r.

Gala konkursu „Człowiek bez barier” – grudzień 2023 r.

Wielka Gala Integracji – listopad 2023 r.

Aktualności dotyczące realizowanego projektu znajdują się na stronie Integracja.org https://integracja.org/aktualnosci/

Nasze inne projekty

Magazyn„Integracja” i portal niepelnosprawni.pl – dostęp do informacji kluczem do pokonywania barier w życiu prywatnym, zawodowym i społecznym 1.04.2023 – 31.03.2024

PFRON

Włącznik

Współczesne projektowanie musi uwzględniać potrzeby wszystkich użytkowników, włączając ich we wspólną, demokratyczną przestrzeń.

Kampanie społeczne

„Przewijamy Polskę”

Akcja Społeczna organizacji pozarządowych na rzecz tzw. komfortek, czyli pokoi sanitarno-higienicznych wyposażonych – poza węzłem sanitarnym – w leżanki i podnośniki, a optymalnie także w prysznic.

Kampanie społeczne