WPŁACAM

Logo Integracja
2023-01-02
PFRON logo

Polska bez barier 2023 1.01.2023 r. – 31.12. 2023 r.

POLSKA BEZ BARIER 2023 1.01. 2023 r. – 31.12.2023 r.

Flaga Polski i godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

– nazwa projektu „Polska Bez Barier 2023”

– Dofinansowanie 795 440,00 zł

– Całkowita wartość 935 811,77 zł

Opis zadania:

Termin realizacji projektu: od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Warunki rekrutacji do projektu: Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z różnymi niepełnosprawnościami, osoby z ich otoczenia, organizacje pozarządowe, uczelnie, jednostki samorządu terytorialnego, firmy, instytucje, architektów, urbanistów.

Działania realizowane w ramach projektu

Projekt zakłada organizację 3 wydarzeń:

  1. „Lider Dostępności” 8. edycja ogólnopolskiego konkursu architektoniczno-urbanistycznego, promującego projektowanie uniwersalne i najlepsze rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne (w tym dostępność samorządów i instytucji publicznych), uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnością. Konkurs zakończy się uroczystą Galą w Pałacu Prezydenckim z udziałem Pary Prezydenckiej, połączoną z transmisją online. Konkurs jest organizowany z okazji Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, we współpracy z Towarzystwem Urbanistów Polskich. Więcej o Konkursie w zakładce Lider Dostępności na stronie https://integracja.org/projekty/lider-dostepnosci/
  1. „Człowiek bez barier” (CBB) 21. edycja. Unikatowy konkurs, promujący aktywność, twórczość i osiągnięcia osób z niepełnosprawnością w różnych dziedzinach życia zawodowego i społecznego. To także okazja do przełamania funkcjonujących na temat tej grupy społecznej stereotypów. Aby uhonorować młodzież z niepełnosprawnością wyróżniającą się w działalności społecznej, w 21. edycji konkursu po raz drugi przyznane będzie wyróżnienie: Młody Człowiek bez barier (dla osób w przedziale wiekowym14-20 lat). Konkurs zakończy się uroczystą Galą w Zamku Królewskim w Warszawie z udziałem Małżonki Prezydenta RP, podczas której laureatom – wyjątkowym osobom z niepełnosprawnością – zostaną wręczone nagrody. Honorowym patronatem i z udziałem Małżonki Prezydenta RP. Uczestnikami Gali będą osoby z niepełnosprawnością, ich otoczenie, laureaci z ubiegłych lat (dotychczas nagrodzono ponad 120 osób), dziennikarze, przedstawiciele organizacji i instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością. Więcej o Konkursie „Człowiek bez barier” na stronie http://www.niepelnosprawni.pl/czlowiekbezbarier/
  1.  „Wielka Gala Integracji” (WGI) 28. edycja. Wyjątkowe i największe w Polsce wydarzenie o wymiarze kulturalnym i integracyjnym dla osób z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia, podsumowujące i prezentujące najważniejsze roczne działania na rzecz osób z niepełnosprawnością. WGI to jedno z najstarszych wydarzeń, skierowanych bezpośrednio do osób z niepełnosprawnością. WGI prowadzą znani prezenterzy. W programie Gali znajdą się m.in.: występy artystów z niepełnosprawnością, koncert popularnej gwiazdy, prezentacja filmów dotyczących m.in. istotnej roli osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym, przyznany będzie także Medal Przyjaciel Integracji dla osób i instytucji wyróżniających się w działaniu na rzecz osób z niepełnosprawnością. Pokazana będzie też twórczość osób z różnymi niepełnosprawnościami z całej Polski, która będzie napływała do Integracji przez cały rok. Prace beneficjentów zostaną zaprezentowane na specjalnym ekranie podczas Wielkiej Gali Integracji. Dodatkowo, wyróżnione prace zostaną zaprezentowane w postaci wystawy stacjonarnej. Pilotażowo wykonamy również pracę zbiorową związaną z tematyką wydarzenia, w którą zaangażujemy uczestników Gali, w tym osoby z niepełnosprawnością. Zostanie ona zaprezentowana na zakończenie Gali. Gala odbędzie się w Warszawie i będzie transmitowana na żywo na kanale YouTube Integracji oraz na portalu Niepelnosprawni.pl – największym portalu dla osób z niepełnosprawnością www.niepelnosprawni.pl. Więcej o WGI w zakładce https://integracja.org/projekty/wielka-gala-integracji/

Wszystkie planowane wydarzenia zostaną zrealizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi. Dodatkowo każde z wydarzeń od początku jest przygotowywane w formie hybrydowej, zapewniając udział uczestników w formie on-line, niezależnie od możliwości realizacji wydarzeń na żywo.

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:

Gala konkursu „Lider Dostępności” – maj 2023 r.

Gala konkursu „Człowiek bez barier” – grudzień 2023 r.

Wielka Gala Integracji – listopad 2023 r.

Aktualności dotyczące realizowanego projektu znajdują się na stronie Integracja.org https://integracja.org/aktualnosci/

Nasze inne projekty

Płytka wyobraźnia

Kampania „Płytka wyobraźnia” to akcja społeczna mająca na celu ostrzeżenie młodych osób przed nierozważnymi i często tragicznymi w skutkach skokami do wody.

Kampanie społeczne

„Wspólny głos naszą siłą!” IX Kongres Osób z Niepełnosprawnościami

Jaka jest kondycja ruchu osób z niepełnosprawnościami w Polsce? Kogo w tej reprezentacji brakuje? Czy wszyscy są słuchani? Czy wszyscy mają na to równe szanse?

Konferencje

Lider Dostępności

„Lider Dostępności” to konkurs architektoniczno-urbanistyczny, który od 2016 roku Integracja organizuje wspólnie z Towarzystwem Urbanistów Polskich.

Konkursy