WPŁACAM

2023-07-12

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert z dnia 11.07.2023 r. – „kompleksowa organizacja dwóch wydarzeń (eventów): Gali konkursu Człowiek bez barier i Wielkiej Gali Integracji”