WPŁACAM

2023-04-27

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert z dnia 27.04.2023 r. – druk 6 edycji magazynu „Integracja” wraz z ekspedycją z drukarni w wyznaczone miejsce oraz obsługą dystrybucji.