WPŁACAM

2022-09-30

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert z dn. 30.09.2022 r. – „kompleksowa organizacja dwóch wydarzeń (eventów): Gali konkursu Człowiek bez barier i Wielkiej Gali Integracji”

Postepowanie_o_udzielenie_zamowienia_KO-PBB-02-2022 (2)

SKAN – Postepowanie_o_udzielenie_zamowienia_KO-PBB-02-2022

Postepowanie_o_udzielenie_zamowienia_KO-PBB-02-2022 docx

SKAN Zawiadomienie o wynikach postępowania