WPŁACAM

2022-09-15

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert z dn. 15.09.2022 r. – „kompleksowa organizacja dwóch wydarzeń (eventów): Gali konkursu Człowiek bez barier i Wielkiej Gali Integracji”

Postepowanie_o_udzielenie_zamowienia_KO-PBB-01-2022

Postepowanie_o_udzielenie_zamowienia_KO-PBB-01-2022

SKAN – postepowanie_o_udzielenie_zamowienia_KO-PBB-01-2022-1

SKAN – Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia KO-PBB-01-2022-1