WPŁACAM

2022-05-12

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert z 12.05.2022 – druk 6 edycji magazynu „Integracja” wraz z ekspedycją z drukarni w wyznaczone miejsce oraz obsługą dystrybucji i prenumeraty

Skan – Postępowanie o udzielenie zamówienia PDF 7 MB

Postępowanie o udzielenie zamówienia DOC 62 KB

Zawiadomienie_o_wyniku_postępowania