WPŁACAM

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski – 1966-2018. Mieszkał i pracował w Warszawie. W 1982 roku niefortunnie skoczył do wody na główkę, w wyniku czego złamał kręgosłup. Był osobą całkowicie sparaliżowaną, poruszającą się na wózku. Absolwent Instytutu Studiów nad Rodziną Uniwersytetu im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Podyplomowego Studium Etyki i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Był doktorantem Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Żonaty.
Zmarł nagle 8 października 2018r.

Przez ponad 25 lat był aktywnym dziennikarzem, działaczem społecznym, pracującym na rzecz likwidacji barier architektonicznych, cyfrowych , społecznych i prawnych. Był ambasadorem przemian społecznych w naszym kraju.

Twórca i prezes Fundacji Integracja i Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. Poza tym m.in.:

  • Twórca i redaktor naczelny największej w kraju platformy informacyjnej dla środowiska osób z różnymi niepełnosprawnościami.
  • Działał na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością poprzez unikatowy serwis rekrutacyjny Sprawniwpracy.pl, który zrekrutował już ponad 3 tys. pracowników z różnymi niepełnosprawnościami.
  • Twórca sieci Centrów Integracja, w których wsparcie otrzymuje ok. 8 tys. osób rocznie.
  • Pomysłodawca programu „Polska bez barier”, w ramach którego powstały liczne konferencje, publikacje, a także wzrosła dostępność architektoniczna wielu polskich miast. Dostępne obiekty i serwisy internetowe otrzymują certyfikaty „Obiekt bez barier”, „Serwis bez barier” i „Obsługa bez barier”. Do tej pory Fundacja Integracja wykonała ponad 650 audytów architektonicznych i 700 audytów serwisów internetowych.
  • Pomysłodawca konkursów m. in.: „Człowiek bez barier”, „Lider dostępności”
  • Twórca projektów edukacyjnych m.in. „Wrażliwość na niepełnosprawność”, „Architektura bez barier”, „Razem w naszej szkole”, dotyczących niepełnosprawności, skierowanych do uczniów, studentów, pracowników instytucji publicznych i komercyjnych.
  • Redaktor prowadzący w TVP program telewizyjny „Misja Integracja” w całości poświęcony tematyce niepełnosprawności.
  • Mówca motywacyjny – swoje wystąpienia kierował do prezesów i przedsiębiorców, dyrektorów oraz pracowników firm i instytucji, ale przede wszystkim do osób, które szukały pozytywnej energii i źródeł inspiracji do nieszablonowego myślenia i kreatywnego działania. Tematy wystąpień: „Moment, który zmienił wszystko”, „Świat bez barier”, „Wrażliwość na niepełnosprawność”, czy „Kto nie ma w nogach, ten ma w głowie”. Z jego wystąpień skorzystały m.in. firmy: Siemens, Citi Bank, MetLife, PKN Orlen, Poczta Polska, Polpharma, Skanska, Lafarge, Cemex.
  • Pomysłodawca kampanii społecznych, m.in „Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?” „Więcej nas łączy niż dzieli.” „Nie chcę być strażakiem”.
  • W „swoim dorobku  ma również wystąpienia dla organizacji pozarządowych i studentów, m.in. Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.