WPŁACAM

Ewa Pawłowska

Od 2018 roku prezesem Integracji jest Ewa Pawłowska, wcześniej wieloletnia członkini Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.

Prezes Pawłowska jest absolwentką Akademii Psychologii Przywództwa i studiów menedżerskich Agile Leadership na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyła też Wydział Pielęgniarski Akademii Medycznej w Lublinie. Przez 26 lat pracowała jako położna specjalistka w Szpitalu Świętej Zofii w Warszawie, zajmując się także pacjentkami z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Pracę zawodową łączyła z działalnością związaną z dostosowaniem tej placówki medycznej pod kątem dostępności architektonicznej, ale też indywidualnego podejścia do pacjentek ze szczególnymi potrzebami.

Od 1999 roku jako żona Piotra Pawłowskiego bezpośrednio poznawała bariery, które napotykają osoby z niepełnosprawnością w życiu codziennym, również jako pacjenci placówek służby zdrowia w Polsce. Po śmierci męża stoi na czele zarządów organizacji, które stworzył i współtworzy Fundusz Wieczysty imienia męża, aby ze zgormadzonych środków co roku przyznawać stypendia im. Piotra Pawłowskiego.

Ewa Pawłowska jest członkinią Krajowej Rady Konsultacyjnej przy Pełnomocniku Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, zasiada wk apitule Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”, w której jest kategoria Nagrody im. Piotra Pawłowskiego, wk apitule Nagrody Rzecznika Praw Obywatelskich im. doktora Macieja Lisa, wk apitule Nagrody Prezydenta Gdyni im. Piotra Pawłowskiego, kapitule Nagrody Liderów Pro Bono, jury Konkursu „Człowiek bez barier” i Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego „Laur Dostępności”. Od 2021 roku współtworzy Koalicję „Przewijamy Polskę” – na rzecz powstania sieci tzw. komfortek, czyli pomieszczeń higieniczno-pielęgnacyjnych dla osób zależnych, korzystających ze środków chłonnych.

Jest redaktor naczelną magazynu „Integracja” i portalu Niepelnosprawni.pl.