WPŁACAM

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa

KRS 0000 102 130
NIP 524 13 92 300
REGON 011942877

Fundacja Integracja

Fundacja Integracja

ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa

KRS 0000 144 578
NIP 524 23 24 281
REGON 013099416