WPŁACAM

Logo Integracja

2024-02-12

Dwie kolejne inwestycje mieszkaniowe Skanska z certyfikatem „Obiekt bez barier”

Skanska Residential Development Poland jest znana z realizacji inwestycji przyjaznych dla wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami ruchu, wzroku oraz słuchu. Coraz więcej osiedli mieszkaniowych firmy spełnia restrykcyjne wymogi certyfikatu „Obiekt bez barier”, przyznawanego przez Fundację Integracja. Pod koniec stycznia 2024 roku portfolio projektów, które pomyślnie przeszły proces certyfikacji, poszerzyło się o Holm House 4 oraz Nu! Warszawa Wola 1.

Certyfikat „Obiekt bez barier” przyznawany jest przez Fundację Integracja od 2013 roku. Oznacza, że dana inwestycja jest dostosowana do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami ruchu, wzroku oraz słuchu i jest przyjazna dla osób starszych oraz opiekunów z małymi dziećmi. Certyfikat mogą otrzymać m. in. budynki użyteczności publicznej, nieruchomości biurowe i handlowe, lokale usługowe oraz osiedla mieszkaniowe. Warunkiem jest pozytywny wynik audytu dostępności architektonicznej, który obejmuje dwa etapy. W pierwszym z ekspertami fundacji konsultowany jest projekt inwestycji. W przypadku osiedli mieszkaniowych analiza obejmuje m. in. zagospodarowanie terenu zewnętrznego, architekturę mieszkań i części wspólnych oraz wybrane instalacje. Wszystkie elementy poddane audytowi w fazie projektowej są także opiniowane na etapie realizacji inwestycji.

Drugi audyt następuje po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i obejmuje mieszkania, najbliższe otoczenie budynków, miejsca parkingowe, wejścia, dostępność komunikacji pionowej oraz istotnych pomieszczeń (takich jak lokale usługowe, recepcje czy pomieszczenia ochrony), kolorystykę, wyposażenie oraz oświetlenie. W całym procesie, który trwa ok. trzech tygodni, uczestniczą audytorzy Integracji oraz eksperci z zakresu dostępności architektonicznej. Po zakończeniu audytu fundacja sporządza raport, który stanowi podstawę do decyzji o potencjalnym przyznaniu certyfikatu „Obiekt bez barier”.

Skanska od lat wyznacza w Polsce standardy w zakresie budownictwa uniwersalnego. Pierwszą polską inwestycją mieszkaniową, która uzyskała certyfikat „Obiekt bez barier”, był Holm House 1. Ostatnio proces certyfikacji pomyślnie przeszedł czwarty etap tej inwestycji. Prawie całe osiedle wyróżnia minimalna liczba krawężników i schodków. Poruszanie się po obiekcie znacząco ułatwiają podjazdy, bezprogowe wejścia i windy, lekkie drzwi, włączniki na odpowiednich wysokościach, system informacji głosowej oraz bardzo dobre kontrasty kolorystyczne w przestrzeniach wspólnych. Ponadto w certyfikowanych etapach inwestycji część mieszkań została dopasowana do potrzeb osób z różnymi stopniami oraz rodzajami niepełnosprawności. W Holm House 4 aż 40 proc. lokali mieszkalnych nie ma barier architektonicznych, takich jak progi przy wejściu na balkon.

Na podobne udogodnienia mogą liczyć mieszkańcy pierwszego etapu Nu! Warszawa Wola, jednej z najnowszych inwestycji mieszkaniowych Skanska, która również otrzymała certyfikat „Obiekt bez barier”. „Nu” oznacza po szwedzku „tu i teraz” i zachęca do korzystania z pełni życia. Aby każdy mógł cieszyć się jego urokami, osiedle zostało zaprojektowane w sposób umożliwiający bezpieczne i łatwe poruszanie się po jego terenie, a także korzystanie z udogodnień zaaranżowanych w częściach wspólnych. Przykładem może być plac zabaw, gdzie część urządzeń jest przystosowana dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Pozostałe aktualności

Integracja nagrodziła za dostępność warszawski budynek Verso Tower – najwyższy w Unii Europejskiej

Wieżowiec Varso Tower otrzymał certyfikat Integracji „Obiekt bez barier”.

Aktualności

9. edycja konkursu Lider Dostępności 2024

Ogłaszamy kolejną edycję konkursu Lider Dostępności. Zgłoszenia przyjmujemy do 18 marca 2024 roku.

Aktualności, Konkurs

Aktywnie szukaj pracy z Centrum Integracja Warszawa

Zapraszamy do naszych projektów aktywizacji zawodowej i pośrednictwa pracy.

Aktualności