WPŁACAM

2024-06-25

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert z dnia 25.06.2024 r. – „kompleksowa organizacja dwóch wydarzeń (eventów): Gali konkursu Człowiek bez barier i Wielkiej Gali Integracji”