WPŁACAM

2024-05-08

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert z dnia 08.05.2024 r. – druk 6 edycji magazynu „Integracja” wraz z ekspedycją z drukarni w wyznaczone miejsce oraz obsługą dystrybucji.