Przejdź do treści Otwórz / Zamknij Menu
Od 29 lat działamy na rzecz poprawy warunków życia osób z niepełnosprawnością w Polsce
Projekt bez tytułu(24)

Do 30 marca 2023 r. można zgłaszać kandydatury do Nagrody im. Piotra Pawłowskiego.

Nagroda została ustanowiona przez Prezydenta Miasta Gdyni w dowód pamięci i zasług zmarłego Prezesa Integracji a także Honorowego Obywatela i Przyjaciela Gdyni.

Nagroda w wysokości 10 000 zł przyznawana jest osobom, podejmującym istotne problemy społeczne na rzecz spraw lub osób wymagających wsparcia, podkreślając ich godność osobistą.

Zgłoszenie kandydata do konkursu

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • Imię i nazwisko Kandydata;
  • Dane kontaktowe Kandydata: adres e-mail i numer telefonu;
  • Opis działalności Kandydata uzasadniający zgłoszenie;
  • Pisemne oświadczenie Kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku na potrzeby przyznania Nagrody;
  • Brak zgody Kandydata uniemożliwia formalne rozpatrzenie zgłoszenia do nagrody;
  • Zgłoszenie należy przesłać pisemnie na adres Urzędu Miasta Gdynia, al. marszałka Piłsudskiego 52-54, 81-382 Gdynia z dopiskiem „Nagroda im. Piotra Pawłowskiego” lub złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nagroda im. Piotra Pawłowskiego” w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52-54;
  • Informacja o przyznaniu Nagrody każdorazowo będzie podawana do publicznej wiadomości;
  • Warunkiem zgłoszenia Kandydata do nagrody im. Piotra Pawłowskiego, jest dołączenie podpisanej zgody Kandydata o treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Załączniki i więcej informacji

Więcej informacji o konkursie tutaj

 

 

Przejdź na górę strony