WPŁACAM

Medal Przyjaciel Integracji

Scena 28.Wielkiej Gali Integracji. Na ogromnym ekranie zdjęcie laureatki Moniki Meleń. Na scenie, przed ekranem dwie osoby – laureatka i Ewa Pawłowska, moment wręczenia medalu.

Podczas tegorocznej 28. Wielkiej Gali Integracji przyznano trzy honorowe wyróżnienia zwane Medalem Przyjaciela Integracji.

Trzecia stypendystka

Scena Wielkiej Gali Integracji. Na wielkim ekranie zdjęcie, napis Krystyna Włodarek. Na scenie Ewa Pawłowska wręcza nagrodę laureatce..

Podczas tegorocznej 28. Wielkiej Gali Integracji przyznano po raz trzeci Stypendium im. Piotra Pawłowskiego ufundowanego w ramach Funduszu Wieczystego jego imienia.