WPŁACAM

W skład publikacji wchodzą teksty dotyczące najważniejszych kwestii związanych z udziałem osób z niepełnosprawnością w wyborach.