WPŁACAM

Poradnik „Jak żyć… na wózku” został opracowany przez Integrację wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Jest jednym z cyklu publikacji, w których bohaterowie z daną niepełnosprawnością i eksperci radzą, jak znaleźć się w trudnej sytuacji życiowej, gdzie szukać wsparcia, wiedzy i dobrych praktyk.

W tej wyjątkowej publikacji opowiadamy, jak można aktywnie żyć i znaleźć pracę, mając niepełnosprawność narządu ruchu i poruszając się na wózku.