WPŁACAM

„Danuta Gorajewska w swojej książce podjęła wyzwanie tropienia i demaskowania naszych strachów. Jest to odważne działanie uderzające w istotę problemu. Autorka stawia przed Czytelnikami mentalne lustra. Bo to w naszych głowach tkwią największe bariery, demony i uprzedzenia. Polskie bariery można porównać do Wielkiego Muru Chińskiego. Wspólnie z Autorką szukaliśmy odpowiedzi na zasadnicze pytania. Jak oddziaływać na ludzi pełnosprawnych, aby byli przygotowani do normalnego kontaktu z osobami z niepełnosprawnością? Jak przygotować osoby z niepełnosprawnością do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie? W obu przypadkach potrzebny jest trud zmiany myślenia i zachowań, przełamywanie stereotypów wobec siebie nawzajem na drodze społecznego współistnienia” – napisał we we Wstępie Piotr Pawłowski, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.