WPŁACAM

2024-05-16
PFRON logo

POLSKA BEZ BARIER 2024

POLSKA BEZ BARIER

Flaga Polski i godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

– nazwa projektu „Polska Bez Barier 2024”

– Dofinansowanie 857 916,90 zł

– Całkowita wartość 1 009 314,00 zł

Opis zadania:

Termin realizacji projektu: od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Warunki rekrutacji do projektu: Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z różnymi niepełnosprawnościami, osoby z ich otoczenia, organizacje pozarządowe, uczelnie, jednostki samorządu terytorialnego, firmy, instytucje, architektów, urbanistów.

Działania realizowane w ramach projektu

Projekt zakłada organizację 3 wydarzeń:

  1. „Lider Dostępności” 9. edycja ogólnopolskiego konkursu architektoniczno-urbanistycznego, promującego projektowanie uniwersalne i najlepsze rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne (w tym dostępność samorządów i instytucji publicznych), uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnością. Konkurs zakończy się uroczystą Galą w Pałacu Prezydenckim z udziałem Pary Prezydenckiej, połączoną z transmisją online. Konkurs jest organizowany z okazji Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, we współpracy z Towarzystwem Urbanistów Polskich. Więcej o Konkursie w zakładce Lider Dostępności na stronie https://integracja.org/projekty/lider-dostepnosci/
  1. „Człowiek bez barier” (CBB) 22. edycja. Unikatowy konkurs, promujący aktywność, twórczość i osiągnięcia osób z niepełnosprawnością w różnych dziedzinach życia zawodowego i społecznego. To także okazja do przełamania funkcjonujących na temat tej grupy społecznej stereotypów. Aby uhonorować młodzież z niepełnosprawnością wyróżniającą się w działalności społecznej, w 22. edycji konkursu po raz trzeci przyznane będzie wyróżnienie: Młody Człowiek bez barier. Po raz pierwszy w historii konkursu zostanie przyznane wyróżnienie Senior bez barier osobie z niepełnosprawnością w wieku 60+, która aktywnie działa na rzecz innych. Ostatecznie, kapituła konkursu wybierze 5 finalistów, z których 1 otrzyma tytuł Człowiek bez barier, 1 otrzyma tytuł Młodego Człowieka bez barier, 1 tytuł Seniora bez barier, a 2 osoby wyróżnienia. Konkurs zakończy się uroczystą Galą w Zamku Królewskim w Warszawie z udziałem Małżonki Prezydenta RP, podczas której laureatom – wyjątkowym osobom z niepełnosprawnością – zostaną wręczone nagrody. Gala odbędzie się pod honorowym patronatem i z udziałem Małżonki Prezydenta RP. Uczestnikami Gali będą osoby z niepełnosprawnością, ich otoczenie, laureaci z ubiegłych lat (dotychczas nagrodzono 125 osób), dziennikarze, przedstawiciele organizacji i instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością. Więcej o Konkursie „Człowiek bez barier” na stronie http://www.niepelnosprawni.pl/czlowiekbezbarier/
  1. „Wielka Gala Integracji” (WGI) 29. edycja. Wyjątkowe i największe w Polsce wydarzenie o wymiarze kulturalnym i integracyjnym dla osób z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia, podsumowujące i prezentujące najważniejsze roczne działania na rzecz osób z niepełnosprawnością. WGI to jedno z najstarszych wydarzeń, skierowanych bezpośrednio do osób z niepełnosprawnością. WGI prowadzą znani prezenterzy. W programie Gali znajdą się m.in.: występy artystów z niepełnosprawnością, koncert popularnej gwiazdy, prezentacja filmów dotyczących m.in. istotnej roli osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym, przyznany będzie także Medal Przyjaciel Integracji dla osób i instytucji wyróżniających się w działaniu na rzecz osób z niepełnosprawnością. Pokazana będzie też twórczość osób z różnymi niepełnosprawnościami z całej Polski, która będzie napływała do Integracji przez cały rok. Prace beneficjentów zostaną zaprezentowane na specjalnym ekranie podczas Wielkiej Gali Integracji. Dodatkowo, wyróżnione prace zostaną zaprezentowane w postaci wystawy stacjonarnej. Podobnie jak w zeszłym roku, powstanie tez wspólny projekt artystyczny, w który zostaną zaangażowani goście, w tym osoby z niepełnosprawnością, związany z tematyką Gali, a który zostanie zaprezentowany na zakończenie wydarzenia. Gala odbędzie się w Warszawie i będzie transmitowana na żywo na kanale YouTube Integracji oraz na portalu Niepelnosprawni.pl – największym portalu dla osób z niepełnosprawnością www.niepelnosprawni.pl. Więcej o WGI w zakładce https://integracja.org/projekty/wielka-gala-integracji/

Wszystkie planowane wydarzenia zostaną zrealizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi. Dodatkowo każde z wydarzeń od początku jest przygotowywane w formie hybrydowej, zapewniając udział uczestników w formie on-line, niezależnie od możliwości realizacji wydarzeń na żywo.

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:

Gala konkursu „Lider Dostępności” – maj 2024 r.

Gala konkursu „Człowiek bez barier” – grudzień 2024 r.

Wielka Gala Integracji – listopad 2024 r.

Aktualności dotyczące realizowanego projektu znajdują się na stronie Integracja.org https://integracja.org/aktualnosci/

Nasze inne projekty

Włącznik

Współczesne projektowanie musi uwzględniać potrzeby wszystkich użytkowników, włączając ich we wspólną, demokratyczną przestrzeń.

Kampanie społeczne

Zapytaj doradcę III 01.04.2021 – 31.03.2024

PFRON

Konferencja „Laboratorium Dostępności”

Konferencja odbyła się 25 czerwca 2019 r. w Akademii Sztuk Pięknych. Była poświęcona w całości tematowi projektowania uniwersalnego i dostępności architektonicznej

Konferencje