WPŁACAM

Logo Integracja
2024-02-05

Lider Dostępności

KONKURS ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY
Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji i Towarzystwa Urbanistów Polskich

Konkurs „Lider Dostępności” to inicjatywa mająca na celu nagradzanie rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych, które przyczyniają się do tworzenia bardziej dostępnych przestrzeni dla wszystkich grup użytkowników, w tym osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Konkurs promuje ideę projektowania uniwersalnego, które przyczynia się do budowania bardziej inkluzywnego społeczeństwa, gdzie każdy może swobodnie korzystać z oferowanych rozwiązań, niezależnie od indywidualnych potrzeb.
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji Ewa Pawłowska pisze: ”Po 8. edycjach konkursu, a dokładniej po 30 latach działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, wiemy, że nie chodzi tylko o windy i podjazdy, ale przede wszystkim o otwartość na drugiego człowieka, na kompleksowe spojrzenie na potrzeby nas wszystkich.”

Jak wziąć udział?

Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić przestrzeń lub obiekt poprzez formularz dostępny na dole strony.

Kapituła Konkursu, złożona z urbanistów oraz specjalistów z zakresu dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego, a także ekspertów zgłoszonych przez Kancelarię Prezydenta RP, przyzna nagrody w ośmiu kategoriach:

• Przestrzeń publiczna – za najlepiej zaprojektowaną lub zmodernizowaną pod względem dostępności przestrzeń publiczną, otwartą dla społeczności. W tej kategorii oceniane są takie miejsca, jak place, rynki, skwery, bulwary, parki, ogrody, ścieżki dydaktyczne, plaże, place zabaw, tereny rekreacyjne, tereny sportowe, przestrzenie komunikacyjne, transportowe.

• Mały obiekt użyteczności publicznej – za nowo zrealizowany lub adaptowany obiekt o jednolitej funkcji i stosunkowo niedużej powierzchni, nie przekraczającej 10 000 m2, który wyróżnia się jakością dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W tej kategorii oceniane są takie obiekty, jak przedszkola, szkoły, przychodnie rejonowe, apteki, domy kultury, restauracje, obiekty administracji lokalnej, budynki służące do obsługi bankowej, handlu, gastronomii, obsługi pasażerów.

• Duży obiekt użyteczności publicznej – za nowo zrealizowany lub adaptowany obiekt o dużej powierzchni i złożonej funkcji usługowej, który wyróżnia się jakością dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W tej kategorii oceniane są takie obiekty, jak muzea, obiekty sportowe, szpitale, dworce kolejowe, lotnicze, autobusowe, uniwersytety.

• Obiekt biurowy/handlowy – za nowo zrealizowany lub adaptowany obiekt o funkcji biurowej lub handlowej, który wyróżnia się jakością dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W tej kategorii oceniane są punkty handlowe oraz obiekty o charakterze biurowym (np. placówki bankowe, biurowce, centra handlowe).

• Obiekt mieszkalny/hotelowy – za nowo zrealizowany lub adaptowany obiekt o funkcji mieszkalnej lub hotelowej, który w największym stopniu spełnia wymagania dostępności, lub w którym zostały zrealizowane ciekawe i nowatorskie rozwiązania w zakresie dostępności.

• Obiekt zabytkowy – za najlepszą inwestycję związaną z modernizacją budynku zabytkowego, z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością.

• Architekt/Urbanista – nagroda za całokształt prac twórczych dla osoby lub firmy, której projekty odznaczają się uwzględnianiem potrzeb osób z niepełnosprawnością.

• GRAND PRIX – nagroda specjalna, przyznawana przez Kapitułę dla wyróżniającej się firmy lub instytucji (niezależnie od kategorii).

Ogłoszenie wyników
Zwycięzców konkursu poznamy podczas uroczystej gali w Pałacu Prezydenckim, która odbędzie się pod koniec maja z okazji Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.
Dodatkowych informacji na temat konkursu „Lider Dostępności”, udzielają:
Joanna Krok: 519 066 474. e-mail: joanna.krok@integracja.org
Katarzyna Figura: 505 602 711, e-mail: katarzyna.figura@Integracja.org

Zgłoszenia do 9. edycji konkursu Lider Dostępności mailowo: lider@integracja.org, pocztą tradycyjną lub osobiście przyjmowane są do 18 marca 2024 roku.
Udział w konkursie jest nieodpłatny.

Materiały do pobrania:

Regulamin konkursu 2024
Formularz zgłoszeniowy 2024
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wizerunku i nadesłanych materiałów
Zgoda na udział obiektu/przestrzeni w Konkursie

Nasze inne projekty

Aktywnie zdobywam pracę! 01.04.2022 – 31.03.2025

PFRON

Człowiek bez barier

Konkurs „Człowiek bez barier” jest organizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji od 2003 r. wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością.

Konkursy

Konferencja „Laboratorium Dostępności”

Konferencja odbyła się 25 czerwca 2019 r. w Akademii Sztuk Pięknych. Była poświęcona w całości tematowi projektowania uniwersalnego i dostępności architektonicznej

Konferencje