WPŁACAM

Logo Integracja

2023-10-20

Okładka poradnika.Rysunek przedstawia osobę na wózku przy windzie. Napis: Poradnik dla instytucji publicznych.

Poradnik dla instytucji publicznych

Dzięki współpracy ekspertów BGK i Integracji powstał poradnik jak skorzystać z niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Dostępności. Środki mogą być przeznaczane na rozwiązania, które w przestrzeni wspólnej ułatwiają życie osobom z niepełnosprawnościami, a także rodzicom z dziećmi w wózkach, podnosząc przy okazji wartość budynku i mieszkań. Oprócz konkretnych zmian, takich jak budowa podjazdu czy instalacja windy, na dostępność danej przestrzeni wpływ mają też mniej oczywiste elementy: rodzaj i jakość nawierzchni podłoża, drzwi wejściowe, a nawet kolor ścian. W przypadku gdy inwestycja poprawiająca dostępność jest częścią szerszej inwestycji, wówczas w strukturze finansowania oprócz pożyczki powinny znaleźć się inne źródła, takie jak np.: wkład własny inwestora, pożyczka bądź dotacja ze środków unijnych, środki celowe od inwestora, kredyt w banku komercyjnym. Możliwe jest również łączenie finansowania w ramach wsparcia procesu inwestycyjnego w samym BGK.
Te wszystkie zagadnienia wyjaśnia Poradnik dla instytucji publicznych (pdf dostępny).

Pozostałe aktualności

IX Kongres Osób z Niepełnosprawnościami

„Wspólny głos naszą siłą! – to hasło tegorocznej edycji Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, który 29 listopada 2023 r. odbędzie się w Warszawie.

Aktualności, Wydarzenie

Laur Dostępności

Podczas tegorocznej 28. Wielkiej Gali Integracji przyznano nagrody w konkursie Laur Dostępności zorganizowanym przez Integrację i bank BGK.

Aktualności, Konkurs

Medale Przyjaciela Integracji

Podczas tegorocznej 28. Wielkiej Gali Integracji przyznano trzy honorowe wyróżnienia zwane Medalem Przyjaciela Integracji.

Aktualności, Wydarzenie