WPŁACAM

2023-10-20

Okładka poradnika.Rysunek przedstawia osobę na wózku przy windzie. Napis: Poradnik dla instytucji publicznych.

Poradnik dla instytucji publicznych

Dzięki współpracy ekspertów BGK i Integracji powstał poradnik jak skorzystać z niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Dostępności. Środki mogą być przeznaczane na rozwiązania, które w przestrzeni wspólnej ułatwiają życie osobom z niepełnosprawnościami, a także rodzicom z dziećmi w wózkach, podnosząc przy okazji wartość budynku i mieszkań. Oprócz konkretnych zmian, takich jak budowa podjazdu czy instalacja windy, na dostępność danej przestrzeni wpływ mają też mniej oczywiste elementy: rodzaj i jakość nawierzchni podłoża, drzwi wejściowe, a nawet kolor ścian. W przypadku gdy inwestycja poprawiająca dostępność jest częścią szerszej inwestycji, wówczas w strukturze finansowania oprócz pożyczki powinny znaleźć się inne źródła, takie jak np.: wkład własny inwestora, pożyczka bądź dotacja ze środków unijnych, środki celowe od inwestora, kredyt w banku komercyjnym. Możliwe jest również łączenie finansowania w ramach wsparcia procesu inwestycyjnego w samym BGK.
Te wszystkie zagadnienia wyjaśnia Poradnik dla instytucji publicznych (pdf dostępny).

Pozostałe aktualności

Przedłużamy termin nadsyłania zgłoszeń do II edycji konkursu Laur Dostępności

Nowy termin zgłoszeń do konkursu upływa z dniem 22 lipca 2024.

Aktualności

Kolejny magazyn już gotowy!

Dwie okładki jedna treść! Integracja nr 3/2024 niemal w całości poświęcona kulturze.

Aktualności

Konkurs fotograficzny – „Z komfortką w tle”

Zrób zdjęcie komfortki i zdobądź honorarium autorskie oraz publikację w naszych mediach! Sprawdź swoją pomysłowość i oko.

Aktualności, Konkurs