WPŁACAM

Logo Integracja

2023-01-05

Podsumowanie roku 2022 Integracja LAB

Na przestrzeni 2022 roku eksperci Integracja LAB przeprowadzili 150 audytów dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnością i przyznali 46 certyfikatów „Obiekt bez barier”.

Realizacje z 2022 roku

Zrealizowano audyty projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych budynków oraz istniejących obiektów dla czołowych deweloperów i właścicieli nieruchomości komercyjnych w Polsce. Zweryfikowano m.in. portfele nieruchomości komercyjnych takich firm jak: Globe Trade Centre, Skanska, DWS, EPP, Atrium Polska w największych miastach w Polsce.

Audytowane w 2022 r. obiekty, to również placówki BNP Paribas Bank Polska, ING Bank Śląski i PZU Zdrowie w różnych lokalizacjach, serwisy Samsung oraz instytucje kultury.
W przeprowadzonych przez Integrację szkoleniach obejmujących tematykę wrażliwości na niepełnosprawność, komunikacji oraz zasad prawidłowej obsługi klienta z niepełnosprawnością, wzięło udział łącznie ponad 500 osób, w tym pracownicy takich firm, jak: Apple Polska, Accenture Services, PwC Advisory, Mondelez, Citibank.

Na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zrealizowano opracowanie zawierające katalog przykładów zastosowania Standardów Dostępności dla Polityki Spójności na lata 2021-2027 w różnego typu projektach oraz cykl webinarów dla koordynatorów ds. dostępności, dotyczących takich zagadnień jak: dostępność informacyjno-komunikacyjna, dostępność komunikacji poziomej i pionowej, czy ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami. Z kolei we współpracy z Polską Radą Centrów Handlowych przeprowadzono cykl webinarów dla dyrektorów i osób zarządzających centrami handlowymi z zakresu dostępności centrów handlowych.

We współpracy z PwC Advisory eksperci FI świadczyli usługę wsparcia w przeglądzie i poprawie procedur zwiększających dostęp osób ze szczególnymi potrzebami do usług publicznych, w ramach projektu pozakonkursowego „Procedury bez barier” Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundacja Integracja realizowała usługę polegającą na ocenie materiałów szkoleniowych z obszaru aktywizacji przedsiębiorców w zakresie technologii asystujących i kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania, opracowanych przez Beneficjentów projektów realizowanych w ramach Działania 2.21: Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, typ projektu 6 , POWER 2014-2020.

Pozostałe aktualności

IX Kongres Osób z Niepełnosprawnościami

„Wspólny głos naszą siłą! – to hasło tegorocznej edycji Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, który 29 listopada 2023 r. odbędzie się w Warszawie.

Aktualności, Wydarzenie

Laur Dostępności

Podczas tegorocznej 28. Wielkiej Gali Integracji przyznano nagrody w konkursie Laur Dostępności zorganizowanym przez Integrację i bank BGK.

Aktualności, Konkurs

Medale Przyjaciela Integracji

Podczas tegorocznej 28. Wielkiej Gali Integracji przyznano trzy honorowe wyróżnienia zwane Medalem Przyjaciela Integracji.

Aktualności, Wydarzenie