WPŁACAM

Wybory bez barier

W skład publikacji wchodzą teksty dotyczące najważniejszych kwestii związanych z udziałem osób z niepełnosprawnością w wyborach.

Informator