Centra Integracja

 

Uścisk dłoni pomiędzy pracodawcą a kobietą poruszająca się na wózku inwalidzkim Już od kilkanastu lat (od 2003 r.) łączymy pracodawców poszukujących pracowników z niepełnosprawnością z kandydatami poszukującymi zatrudnienia. Centra Integracja to doświadczony zespół trenerów pracy, doradców zawodowych i socjalnych oraz ekspertów różnych dziedzin. Prowadzimy własną, sprawdzoną bazę ofert i kandydatów do pracy. Wspieramy, doradzamy i aktywizujemy.

napis w kółku: jesteśmy w 3 miastach w Polsce

udzieliliśmy około 12 tys. porad socjalno-prawnych

wsparliśmy ok. 350 osób z zakresu aktywizacji zawodowej

 

Dla pracodawcy

Budynek Centrum Integracja w GdyniInformacja o dofinansowaniach – Pamiętaj, że zatrudniając osobę z niepełnosprawnością, zyskujesz nie tylko świetnego pracownika. Sprawdź, czy przysługują ci dofinansowania do jego wynagrodzenia oraz na przystosowanie i wyposażenie stanowiska pracy. Informacja o przepisach – Z nami zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością staje się proste. Nie musisz obawiać się skomplikowanych przepisów. Tłumaczymy zawiłości prawne Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Kodeksu pracy. Nasz doradca w prosty sposób wytłumaczy, jak krok po kroku przejść przez wszystkie etapy związane z zatrudnieniem osoby z niepełnosprawnością. Sprawdzeni kandydaci – Nasi kandydaci przechodzą pełną ścieżkę doradztwa zawodowego. Uczestniczą w organizowanych przez nas szkoleniach i kursach. Korzystają z konsultacji psychologicznych, prawnych i z zakresu doradztwa socjalnego. Organizujemy spotkania ze specjalistami, aby jak najlepiej przygotować kandydatów do pracy. Spośród zgłaszających się do nas kandydatów pracodawcom rekomendujemy tylko tych, którzy pomyślnie przeszli całą ścieżkę doradczą i uzyskali naszą pozytywną ocenę. Zindywidualizowana pomoc – Doradzamy, jak zoptymalizować koszty zatrudnienia i zdobyć najkorzystniejsze dla firmy dofinansowanie. Tłumaczymy, jakie dofinansowanie można uzyskać w PFRON, a jakie w jednostce wyznaczonej przez starostę. Zobacz naszą ofertę dla pracodawców

Dla kandydata

Pracowniczka Centrum Integracja pomaga beneficjentce napisać CVPrzyjdź lub zadzwoń do jednego z naszych Centrów Integracja i przekonaj się, że poszukiwanie pracy nie musi być trudne. Nasi doświadczeni i wykwalifikowani doradcy pomogą ustalić ścieżkę kariery zawodowej lub zaproponują najlepszą możliwość przekwalifikowania się i zdobycia nowych umiejętności. Korzystając z pomocy Centrów Integracja, masz dostęp do bazy ofert pracy dla osób z niepełnosprawnościami oraz szansę na udział w rekrutacjach prowadzonych w całym kraju. Jeśli chciałbyś podjąć pracę, ale boisz się, że nie jesteś jeszcze gotowy, przyjdź do nas. W Centrach Integracja uzyskasz poradę specjalistów:

 • psychologa – pomoże ci w przełamaniu barier w podjęciu pracy, poprawie samooceny i motywacji,
 • prawnika – dowiesz się wszystkiego na temat przepisów dotyczących sytuacji osób z niepełnosprawnością, ulg, świadczeń, rent oraz przepisów z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności bądź niezdolności do pracy.

Możemy umówić cię na konsultacje z rehabilitantem, dietetykiem albo wizażystką. Warsztaty prowadzone w Centrum Integracja w Krakowie (otwórz większe zdjęcie)W ramach naszych działań możemy skierować cię na kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje, np.: kursy komputerowe z zakresu obsługi pakietu Microsoft Office, obsługi programów graficznych, pozycjonowania stron, księgowości, kadr i płac, archiwizacji, pracy biurowej, a także kursy florystyki lub obsługi wózków widłowych. Warto z nami współpracować! Regularnie kontaktując się z nami, uzyskasz dostęp do najbardziej aktualnych ofert pracy oraz wsparcie specjalistów INTEGRACJI. Oprócz aktywizacji zawodowej Centra Integracja pełnią funkcję informacyjną.

Aktualnie realizowane projekty

Ogólnopolski Informator dla Osób Niepełnosprawnych II

„Ogólnopolski Informator dla Osób Niepełnosprawnych II”

Termin realizacji projektu: 01.04.2021 – 31.03.2024

Celem zadania jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie tej grupie osób dostępu do profesjonalnego poradnictwa i wsparcia psychologicznego, społeczno-prawnego oraz z zakresu przysługujących im uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej.

Projekt obejmuje szeroki zakres poradnictwa dla osób niepełnosprawnych (ON) i na rzecz osób niepełnosprawnych.

Projekt zapewnia dostęp do poradnictwa:

•             prawno-socjalnego w zakresie obowiązujących przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej;

•             indywidualne poradnictwo prawne;

•             poradnictwo psychologiczne.

Działania informacyjno-poradnicze świadczone przez odpowiednio przygotowany i doświadczony personel pozwolą na zapobieganie marginalizacji społecznej uczestników projektu. Informacje dotyczące porad w systemie wsparcia, prawa pracy, ulg i uprawnień przyczynią się do wykorzystywania własnego potencjału w procesie rozwiązywania problemów życiowych.

Centra realizujące projekt: CI Gdynia, CI Warszawa, CI Zielona Góra.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Aktywnie zdobywaj pracę – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Termin realizacji projektu: 01.04.2019 – 31.03.2022

Wejście osób z niepełnosprawnością (OzN) na rynek pracy poprzez aktywizację zawodową. Podjęcie zatrudnienia przez min. 36% beneficjentów projektu (BO). Zwiększenie szans OzN na rynku pracy poprzez organizację zintegrowanych działań.

Działania zaplanowane w projekcie będą skierowane do osób w wieku aktywności zawodowej posiadający orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu  umiarkowanym i znacznym. Osoby niepełnosprawne z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności również mogą być uczestnikami projektu jednak ich całkowita liczba może stanowić nie więcej niż 20% ogółu beneficjentów, którzy w procesie poszukiwania pracy potrzebują wsparcia takich specjalistów jak: doradca zawodowy czy pośrednik pracy.

W ramach projektu uczestnikom projektu zapewniamy wsparcie w zakresie, m.in.:

 • doradztwa zawodowego
 • pośrednictwa pracy
 • poradnictwa psychologicznego
 • konsultacji specjalistycznych
 • spotkań aktywnego poszukiwania pracy
 • spotkań z pracodawcą
 • szkoleń zawodowych
 • staży zawodowych

Centra realizujące projekt: CI Gdynia, CI Warszawa, CI Zielona Góra.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Sprawni w pracy 2021

Termin realizacji projektu: 01.04.2020 – 31.03.2021

Projekt ma na celu wejście osób z niepełnosprawnością (OzN) poprzez organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania OzN w rynek pracy. Aktywizacja zawodowa OzN z wykorzystaniem portalu internetowego sprawniwpracy.com, który jest dostępny dla osób różnymi dysfunkcjami, pełnego informacji o procesie rekrutacji oraz uprawnieniach i korzyściach z tytułu zatrudniania OzN.

Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku aktywności zawodowej posiadający orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym. Osoby niepełnosprawne z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności również mogą być uczestnikami projektu jednak ich całkowita liczba może stanowić nie więcej niż 20% ogółu beneficjentów.

W ramach projektu uczestnikom projektu zapewniamy wsparcie w zakresie, m.in.:

 • doradztwa zawodowego
 • pośrednictwa pracy
 • poradnictwa psychologicznego
 • konsultacji specjalistycznych
 • spotkań aktywnego poszukiwania pracy
 • spotkań z pracodawcą

Centra realizujące projekt: CI Gdynia, CI Warszawa, CI Zielona Góra.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zapytaj doradcę III

Zapytaj doradcę III

Termin realizacji projektu: 01.04.2021 – 31.03.2024

Podstawowym celem planowanych działań jest zwiększenie dostępu do bezpłatnego poradnictwa osobom w szczególnej sytuacji – osobom z niepełnosprawnościami i osobom działającym w imieniu osób niepełnosprawnych.

Cel ten będzie realizowany poprzez udostępnienie na portalu niepełnosprawni.pl, z którego korzystają adresaci projektu, możliwości zadawania pytań (z zakresu uprawnień i przywilejów socjalnych, edukacji, rehabilitacji, pomoc prawna w zakresie spraw rodzinnych, spadkowych, odszkodowawczych, zatrudnieniowych itp.) i uzyskiwania w krótkim terminie odpowiedzi na nie, a także umożliwienie kontaktu ze specjalistami (prawnicy) podczas dyżurów w terenowych placówkach (Gdynia, Warszawa, Zielona Góra).

Chcesz zadać pytanie? – kliknij na „zapytaj doradcę”

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Włącz się – LA CAIXA

Celem Programu „Włącz się” jest aktywizacja zawodowa osób wykluczonych. Gwarancja dobrej pracy jest pierwszym krokiem do zmniejszenia wykluczenia społecznego, biedy oraz marginalizacji społecznej.

W projekcie mogą wziąć udział osoby z grup defaworyzowanych społecznie, w tym z niepełnosprawnością, bez względu na jej rodzaj i stopień. Osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo w wieku aktywności zawodowej.

Centra realizujące projekt: CI Gdynia, CI Warszawa, CI Zielona Góra.

Projekt „Włącz się” zainicjowany przez hiszpańską Fundację „La Caixa”. Więcej informacji znajdziesz na stronie projektu: http://www.fundacjalacaixa.org/wlacz-sie/

Aktywni niepełnosprawni – Centrum Integracja

Termin realizacji projektu: 01.12.2018 – 30.11.2021

Działania projektu kierowane są do mieszkańców Miasta Stołecznego Warszawy – osób z niepełnosprawnością (OzN) – oraz (jako odbiorcy pośredni) ch otoczenia (osób bliskich, rodzin, dzieci i młodzieży, pracodawców, pracowników instytucji publicznych, organizacji pozarządowych itd.). Naszymi beneficjentami mogą być wszystkie osoby z niepełnosprawnością bez względu na stopień i przyczynę niepełnosprawności. Działania, których celem jest aktywizacja zawodowa OzN skierowane są do mieszkańców Warszawy będących w wieku aktywności zawodowej.

W ramach projektu uczestnikom projektu zapewniamy wsparcie w zakresie, m.in.:

 • doradztwa zawodowego
 • pośrednictwa pracy
 • poradnictwa psychologicznego
 • asystenta wspierającego zatrudnienie/ trenera pracy
 • spotkania grupowe „Czwartki z pracą w Integracji”
 • poradnictwa socjalno-prawnego
 • warsztatów tematycznych psychologa
 • spotkań tematycznych prawno-socjalnych

Projekt realizowany przez Centrum Integracja w Warszawie.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt pod nr 22 831 85 82 lub zapraszamy do naszego Centrum mieszczącego się przy ul. Dzielnej 1 w Warszawie.

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

Gdzie nas znajdziesz?

ul. Traugutta 2
81-388 Gdynia
tel.: 505 606 776, 570 066 306
e-mail: gdynia@integracja.org

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 8.00-16.00

Pracownicy Centrum Integracja w Warszawie

ul. Dzielna 1
00-162 Warszawa

tel.: 22 831 85 82, 570 066 506, 570 066 806
fax.: 22 635 11 82
e-mail: warszawa@integracja.org

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8.00-16.00

Pracownicy Centrum Integracja w Warszawie

ul. Kościelna  2
65-064 Zielona Góra
tel.: 570 066 206
e-mail: zielonagora@integracja.org

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 08:00 do 16:00

Pracownicy Centrum Integracja w Warszawie

Partnerzy Centrów Integracja

nowe logo PFRON

efs

Logo Warszawy

Logo Gdyni

Logo Krakowa

Logo Zielonej Góry

logo Philip Morris

firmy mondial

la caixa

port gdynia logo

Zapoznaj się z naszymi publikacjami: